הכשרה מלאה ב-13 שבועות

הסילבוס שלנו

בואו להפוך למומחי Dev-Ops בבוטקאמפ בן 13 שבועות והבטיחו את עתידכם בתפקיד הבא בתעשיית ההייטק.

Pre-requisites

Practical experience in scripting/programming Ability to learn and apply vast amounts of knowledge in a short span of time Ready for an intensive learning period.

00

Bash

Ability to write effective scripts, handle text processing and manage errors.

01

VCS & Git

Ability to setup, manage and use git. Understanding of basic branching strategies.

02

Docker

Ability to dockerize applications in an effective manner.

03

Python

Ability to write python scripts, implement REST services and function in a development team.

04

Networks, Application topologies, Docker Compose

.Ability to implement popular runtime topologies using docker

05

AWS Basics

Ability to configure secure networks and use central AWS services.

06

Jenkins, CI Pipelines

Ability to install, configure and use Jenkins to implement CI pipelines, Multi branch pipelines and advanced CI/CD patterns using groovy and cloud.

07

Infrastructure as Code

Using Terraform to provision cloud resources and manage environments.

08

Kubernetes and Helm

Ability to setup and configure K8S clusters. Ability to deploy both stateless and stateful application topologies over K8S cluster

09

GitOps

Ability to implement the GitOps pattern as part of an overall CI/CD process involving Jenkins and FluxCD.

10

Logging and Monitoring

Ability to setup and configure monitoring and alerting using ELK, Prometheus and Grafana.

11

Certification

Obtaining an official certificate (either CKA or AWS CSAA).

12

גלילה למעלה